Reklam
Google onay

Bilim

ARTIK SU

ARTIK SU
Bilimdunyasiyiz Tarafından Hazırlanmıştır.
 
Evsel, endüstriyel,tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş, özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sulardır.
-*ATIKSU ÖZELLİKLERİ

Atık sularda bulunan başlıca organik bileşikler;proteinler, karbonhidratlar,yağlar, petrol artıkları ve üredir.Bunların yanında deterjanlar (sür faktanlar),fenoller ve zirai ilaçlar (pesti sitler)gibi çeşitli sentetik organik maddeler de atık suların bünyesinde yer almaktadır.

-*Atık su Kaynakları

Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atık suların oluşumuna yol açan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları,
maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra, cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sular da atık su oluşumuna kaynaklık etmektedir.

-*Atık Su Arıtma

Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşerek kaybettikleri fiziksel, kimyasal bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerine atık su arıtma denir.

-*Atık Suyun Niteliğine Göre Kullanılacak
Arıtma Yöntemleri de Farklılık Göstermektedir;Atık su içerisinde bulunan çözünmüş organik maddelerin
bakteriyolojik faaliyetler sonucu giderilmesi için biyolojik arıtma tesisleri.Atık su içerisinde çözünmüş veya askıda bulunan ve gravitasyonla (yerçekimi etkisi ile) çökelmeyen maddelerin
çökeltilerek sudan uzaklaştırılması için kimyasal arıtma tesisleri.Suyun içerisinde bulunan ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin atık sudan uzaklaştırılması için fiziksel arıtma tesisleri tercih edilmelidir.
   Bu yöntemler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birbiri ardına gelecek şekilde de kurulabilir.

-*Biyolojik Arıtma Yöntemleri

Biyolojik arıtma, atık su içerisindeki çözünmüş
organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetlerle
ayrıştırılarak giderilmesi işlemidir. Bakterilerin
arıtma işlemini gerçekleştirebilmeleri için pH,
sıcaklık, çözünmüş oksijen, toksik maddeler gibi
parametrelerin kontrol altında tutulması
gerekmektedir.
Bilimdunyasiyiz
Biyolojik arıtma yöntemleri aerobik ve
anaerobik arıtma olarak sınıflandırılabilir.
Anaerobik arıtma ise havasız ortamlarda
gerçekleştirilen arıtma prosesleridir.
uygulamaları ise sürekli karışımlı reaktörler,
anaerobik filtreler ve akışkan yataklı
sistemleridir.
Bilimdunyasiyiz.

Aerobik arıtma havanın bulunduğu ortamlarda
gerçekleştirilen arıtma yöntemleridir. Aerobik
arıtma uygulamaları;

Aktif Çamur,

Bilimdunyasiyiz

Biyofilm,

Bilimdunyasiyiz


Stabilizasyon Havuzları,

Havalandırmalı Lagünlerdir.*Aktif Çamur yöntemleri; Ön çöktürme havuzları,
havalandırma havuzları, son çöktürme havuzları ve
dezenfeksiyon ünitesinden oluşur. Dezenfeksiyon
işlemi ise; atık su arıtma tesisi çıkış suyunun alıcı
ortama verilmeden önce içerisindeki bakteri ve
virüslerin bertaraf edilmesi.
Bugün 30 ziyaretçikişi online oldu
1 2 3 4 5