Reklam
Google onay

Bilim

islamiyet1

Şafii Mezhebinde İstiska (Yağmur) Namazı

İSTİSKA (YAĞMUR) NAMAZI

Tarifi


Bu namaz, yağmur yağmadığı veya kaynakların kuruduğu (kıtlık zamanlarında) meşru kılınmıştır Sebebi ortaya çıktığında istiska namazı kılmak sünnet'tir Sebep ortadan kalktığı zaman bu namaz kılınmaz

îstiska (Yağmur) Namazının Kılınma Şekli

Yağmura ihtiyaç duyulduğunda, üç şeyden birini veya tümünü yapmak sünnet'tir

1- Münferiden veya cemaat halinde yağmur için dua etmek

2- Farz namazların son rekâtında ve diğer namazların akabinde dua etmek

3- Üçüncüsü ve en efdali, namaz kılmak ve hutbe okumaktır Bunun en güzel şekli şöyledir: Müslümanların başında bulunan idareci veya onun vekili, namaza çıkmadan önce halka tevbe etmek, sadaka vermek,1 Buharî/947, Müslim/901 mazlumun hakkını iade etmek, dört gün oruç tutmak için emir vermelidir

Bunlar duanın kabul edilmesinde etkili olduklarından ötürü müste-hab kılınmışlardır Nitekim bunların duanın kabul edilmesinde etkili ol-duklan sahih hadîslerle sabit olmuştur

Orucun dördüncü günü elbiseler eski ve yamalı olduğu halde tevazu içerisinde çocuk ve yaşlılarla birlikte köy veya şehir dışına çıkılır Müslümanların idarecisi veya onun vekili halkın önüne geçerek iki rekât namaz kıldırır

İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: 'Hz Peygamber mütevazi bir şekilde eski elbiseleriyle, huşu içinde kendini duaya kaptırmış olduğu ve tazarru ettiği halde, Bayram namazında olduğu gibi iki rekât namaz kıldı

Namaz tamamlandıktan sonra imam hutbeye çıkarak bayram hutbesi gibi hutbe okur Yalnız birinci hutbede tekbir yerine dokuz istiğfar, ikinci hutbede de yedi istiğfar edilir

Rabbinizden mağfiret dileyin Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır (O' ndan mağfiret dileyin) ki üzerinize göğü (rahmet yağmurunu) bolca indirsin(Nuh/10-11)

Ayetteki sema kelimesinden maksat yağmur, midrar kelimesinden maksat ise yağmurun bolca inmesidir

Hatib ikinci hutbeye başlayıp üçte birini okuduktan sonra kıbleye dönerek sırtını halka çevirir, Allah'a karşı zilletini göstermek amacıyla elbisesinin alt tarafını üste, üst tarafını alta, sağ tarafını sola, sol tarafını da sağa çevirir

Ebu Hüreyre şöyle rivayet etmektedir: 'Hz Peygamber birgün is-tiskaya çıktı Bize ezansız ve kâmetsiz olarak iki rekât namaz kıldırdı Sonra bize hutbe okudu 

Ellerini kaldırıp yüzünü kıbleye döndürerek Allah'a dua etti Sonra ridasını çevirdi; sağ yanı sol cephesi ve sol yanı sağ cephesi üzerine getirdi'

Orada bulunan halkın da Hz Peygamber gibi yapmaları sünnettir

Teravih Namazı

Hatibin, hutbe esnasında çokça istiğfar, dua, tevbe ve tazarru yap*ması salah ve takva ehliyle tevessül etmesi münasip olur

Enes b Mâlik şöyle anlatıyor: "Ömer, yağmur yağmadığı zamanlarda Abbas b Abdulmuttalib'i yanına alarak yağmur duasına çıkıyor ve şöyle diyordu: 'Ey Allahım! Daha öne peygamberimizle sana tevessül ederdik, sen bize yağmur yağdırırdın Şimdi de peygamberimizin amcasıyla tevessül ediyoruz, bize yağmur ihsan et' Ömer böyle dedikten sonra yağmur yağmaya başlıyordu"

Yağmur duasına çıkıldığında çocukları, yaşlıları ve hayvanlan da götürmek gerekir Çünkü bu musibet umumidir Zımmîlerin de orada bulunmalarına engel olunmamalıdır
Bugün 37 ziyaretçikişi online oldu
1 2 3 4 5