Reklam
Google onay

Bilim

Smf4

SQL Nedir?
SQL (Structured Query Language), bir veritabanı dilidir. Program geliştiricileri ve Veritabanı kullanıcıları, bir veritabanına veri eklerken, silerken, güncellerken veya sorgularken bu dili kullanırlar. Hem ANSI hem de ISO standardı olmasına rağmen, çoğu veritabanı programı standart dillere ekleme yaparak bu dili kullanmaktadırlar.
SQL'in kullandığımız bir kaç sorgulama temel komutu vardır. Bunların en basitleri:
SELECT (veri seçerken kullanılır)
DELETE(veri silerken kullanılır)
UPDATE (veri güncellerken kullanılır)
INSERT (veri girerken kullanılır)
CREATE (tablo oluşturuken kullanılır)
DROP (tablo siler)
gelelim bunlarıu nasıl kullanacagımıza ve veriyi nasıl import edeceğimize...
Not:tablo yapısı olarak kaydedilen veri tabanı acmayı anlatıcam
şimdi bizim aldıgımız yedekleri ufaktan inceleyelim...
smf-complete_2006-06-18.sql.gz aldıgımız yedek boyle bir şeydir bunu zip programı ile actıgımıza .sql uzantılı bir dosya ile karşılasırız ve bu dosya not defteri ile acılabilir...
Code:

Kod:
DROP TABLE IF EXISTS `smf_messages`;CREATE TABLE `smf_messages` ( ID_MSG int(10) unsigned NOT ¤¤¤¤ auto_increment, ID_TOPIC mediumint(8) unsigned NOT ¤¤¤¤ default 0, ID_BOARD smallint(5) unsigned NOT ¤¤¤¤ default 0, posterTime int(10) unsigned NOT ¤¤¤¤ default 0, ID_MEMBER mediumint(8) unsigned NOT ¤¤¤¤ default 0, ID_MSG_MODIFIED mediumint(8) unsigned NOT ¤¤¤¤ default 0, subject tinytext NOT ¤¤¤¤ default '', posterName tinytext NOT ¤¤¤¤ default '', posterEmail tinytext NOT ¤¤¤¤ default '', posterIP tinytext NOT ¤¤¤¤ default '', smileysEnabled tinyint(4) NOT ¤¤¤¤ default 1, modifiedTime int(10) unsigned NOT ¤¤¤¤ default 0, modifiedName tinytext NOT ¤¤¤¤ default '', body text NOT ¤¤¤¤ default '', icon varchar(16) NOT ¤¤¤¤ default 'xx', PRIMARY KEY (ID_MSG), UNIQUE topic (ID_TOPIC, ID_MSG), UNIQUE ID_BOARD (ID_BOARD, ID_MSG), KEY ipIndex (posterIP(15), ID_TOPIC), KEY participation (ID_MEMBER, ID_TOPIC), KEY ID_TOPIC (ID_TOPIC), ¤¤¤¤TEXT body (body(1))) TYPE=MyISAM;
şimdi burda ilk komut olan droptur drop tablo siler eski yedeği acacagımız için ilk once eski tabloyu siliyoruz...
Code:

Kod:
DROP TABLE IF EXISTS `smf_messages`;
burda smf_messages tablosunu düşürdük yani mesajlarınızın kayıtlı oldugu tablo gitti...
Code:

Kod:
CREATE TABLE `smf_messages`
bununla başlayan satırlar tablo oluşturmaya olanak tanır.
yukarda goreceğiniz gibi bu kodun sonunda bir sürü yazı var oda tablonun özelliklerini ve alanlarını belirtiyor...
tablo oluştu şimdi geldik en çetrefilli kısma
Code:

Kod:
INSERT INTO `smf_messages` (`ID_MSG`, `ID_TOPIC`, `ID_BOARD`, `posterTime`, `ID_MEMBER`, `ID_MSG_MODIFIED`, `subject`, `posterName`, `posterEmail`, `posterIP`, `smileysEnabled`, `modifiedTime`, `modifiedName`, `body`, `icon`)VALUES (1, 1, 1, 1149542655, 0, 4, 'SMF'ye Hoş Geldiniz!', 'Simple Machines', 'info@simplemachines.org', '127.0.0.1', 1, 1149896409, 'Arbalot', 'fdsgfdsgfd', 'xx'), (2, 2, 1, 1149895167, 2, 2, 'sadasdsa', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsaf', 'xx'), (3, 1, 1, 1149895178, 2, 3, 'Ynt: SMF'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'agfdsagds', 'xx'), (4, 1, 1, 1149896344, 2, 4, 'Ynt: SMF'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'dfsfdsgds', 'xx'), (5, 3, 1, 1150122130, 2, 5, 'fdsafdsa', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsafdsa', 'xx'), (6, 1, 1, 1150395431, 2, 6, 'Re: SMF'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq]lord[/faq]', 'xx'), (7, 1, 1, 1150395556, 2, 7, 'Re: SMF'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq=lord]arbalot[/faq]<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[faq]lord[/faq]', 'xx');
Code:

Kod:
INSERT INTO `smf_messages`
bununla başlayan satırlar verilerinizi aktarmaya olanak tanır... ve hangi tabloya veri aktaracagımız soyler 
mesaj tablosuna veri aktaracaz...
(`ID_MSG`, `ID_TOPIC`, `ID_BOARD`, `posterTime`, `ID_MEMBER`, `ID_MSG_MODIFIED`, `subject`, `posterName`, `posterEmail`, `posterIP`, `smileysEnabled`, `modifiedTime`, `modifiedName`, `body`, `icon`)
bu kısım tablo yapısıdır...tablonuzdaki kolon sırasına gore dizilmiştir.verilerde ona gore dizilecektir zaten...
Code:

Kod:
VALUES (1, 1, 1, 1149542655, 0, 4, 'SMF'ye Hoş Geldiniz!', 'Simple Machines', 'info@simplemachines.org', '127.0.0.1', 1, 1149896409, 'Arbalot', 'fdsgfdsgfd', 'xx'), (2, 2, 1, 1149895167, 2, 2, 'sadasdsa', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsaf', 'xx'), (3, 1, 1, 1149895178, 2, 3, 'Ynt: SMF'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'agfdsagds', 'xx'), (4, 1, 1, 1149896344, 2, 4, 'Ynt: SMF'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'dfsfdsgds', 'xx'), (5, 3, 1, 1150122130, 2, 5, 'fdsafdsa', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', 'fdsafdsa', 'xx'), (6, 1, 1, 1150395431, 2, 6, 'Re: SMF'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq]lord[/faq]', 'xx'), (7, 1, 1, 1150395556, 2, 7, 'Re: SMF'ye Hoş Geldiniz!', 'Arbalot', 'arbalot@hotmail.com', '127.0.0.1', 1, 0, '', '[faq=lord]arbalot[/faq]<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[faq]lord[/faq]', 'xx');
values yani değerler...buda tablo yapısına gore dizilen verilelerinizdir...
paran¤¤¤ler arasında kalan kısımlar sutunları belli eder yukardaki ornekte 6 adet satır aktardık buda demek oluyor ki forumumuzda 6 tane mesaj vardı...ve bunları aktardık...
bazı arkadaşlar sıfır forum kurdum ama sadece uyeleri almak istiyorum diyorlar bu durumda ne yapıyoruz 
smf forumu kurduktan sonra aldıgımıs oldugumuz yedeği not defteri aracılıgı ile acıyoruz ve 
Code:

Kod:
INSERT INTO `smf_messages`
ile başlayan yerden

işaretini gordugumuz yere kadar kopyalıyoruz... 

işareti dahil olmak üzere ve bunu PMA da çalıştırıyoruz...
[hr]
Bugün 39 ziyaretçikişi online oldu
1 2 3 4 5