Reklam
Google onay

Bilim

Yıldızlar Nasıl Oluşur?

—Yıldızlarla ilgili tek bilgi kaynağımız  teleskopumuza ulaşan  ışık ışınıdır.
—Yıldızlar hakkında  bilgilerimizin tamamı teoriktir.

Yıldızlarla ilgili;

—Yıldız olarak Güneş
—Işınım enerjisi
—Yıldızların gözlemsel özellikleri
—Çift yıldızlar
—Değişen yıldızlar
—Yıldızların oluşumu
—Yıldızların evrimi
—konuları ele alınacaktır.—Işınım enerjisi hakkındaki bilgiler tayfsal astronomi ve astrofiziğin  konusudur.

Işınım enerjisi ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

—Mekanik  bir ortama ihtiyaç duymadan  yayılabilen  dalgalara elektromanyetik dalgalar denir.
—Işık bir elektromanyetik bir dalgadır.
—Işık boş uzayda yayılabilmektedir.
—Bütün cisimler,elektromanyetik  ışınım yayar.Bunu yüzeyin sıcaklığına  bağlı oranda gerçekleştirirler.IŞINIM ENERJİSİ:
—Işığı iyi soğuran  bir yüzey  aynı zamanda  iyi bir yayıcıdır..İdeal soğurucu adı verilen  bir cisim  yüzeyine  gelen  bütün ışınları soğurur ve hiçbiri yansımaz.Böyle bir cisim kara cisim olarak adlandırılır.
—Güneş’in sıcaklığının veya diğer yıldızların  ışınım olayını açıklamak isteyen fizikçiler kara cisim kabulünü kullanırlar.
—Kara cisim bir idealleştirmedir.
—Işığı tamamen  soğurabilen  bir cisim yoktur.Böyle bir yüzeye ulaşan ışığın  çok az bir kısmı geri yansır.
—Kara cisim üzerine gelen ışınımı soğuran  ve ısıtıldığında  her dalga boyunda salabilen  bir kavram olarak ifade edilir.

IŞIĞIN  NE OLDUĞUNU HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ?

—Bilim adamları ışığı bir enerji türü olarak kabul ediyorlar.
—Işık enerjisi taşıyan ışınlar uzayda  dalgalar yada dalgacıklar biçiminde doğrusal olarak yol alırlar.
—Işık dalgaları çok hızlı hareket ederler.
—300 milyon metrelik mesafeyi kat etmeleri yalnızca 1 sn alır.

BİR YILDIZ OLARAK GÜNEŞ:

—Dünya’ya ortalama uzaklığı 150 milyon km dir.
—Dünya,Güneş çevresinde elips bir yörünge üzerinde  hareket ettiğinden,Güneş’in Dünya’ya uzaklığı  daima değişkendir.
—Ekseni çevresinde  dolanım  süresi 25 gün 12 saattir.
—Ekvator yarıçapı 696.000km. 
—Çapı ortalama 1 milyon 398.000kmdir.
—Dünya’nın çapının 109 katıdır.
—Şekli elipsoid biçimindedir.
—Tam bir küre şeklinde değildir.
—Hacmi 1,41.10 33  cm3 tür.(Yani; 1,41trilyon km3)

—Dünya hacminin 1.300.000 katıdır.
—Ortalama yoğunluğun suya göre  1,41 gr/cm 3tür.
—Güneş’in ortalama yoğunluğu Dünya yoğunluğunun  dörtte biri kadardır.Dünya’nın 0,26 lık yoğunluğuna eşittir.
—Ortalama yüzey sıcaklığı  5770 kelvin.
—Kütlesi 2.10 24  ton.(yani ; 2.10 33 gr) Dünya kütlesinin  333.000 katı.
—Görünen parlaklık  -26 kadir.
—Yüzeyindeki çekim Dünya’nın 28 katıdır.
—Dünya’da 1kg gelen bir cisim Güneş yüzeyinde 28 katı olur.

—Büyüklüğü ve kütlesi diğer yıldızlardan  küçük olduğu halde  bize yakın olması sonucu  oldukça  büyük ve parlak gözükür.
—Çok sıcak gaz yığınlarından oluşmuştur.
—Parlaklığı  Ay’ın dolunay zamanındaki  parlaklığının 600.000 katıdır.
—Yüzey yapısı incelenen tek yıldızdır.
—Güneş’ten sonra  Dünya’ya  en yakın yıldız  güney yarıkürede  bulunan,
—Erboğa takımyıldızının alfa  yıldızıdır.
—Işığı bize 4 yıl 4 ay  24 gün  de gelir.
—Yapısında bir değişiklik olsa biz bunu  4 yıl 4 ay  24 gün  sonra fark ederiz.

—Güneş gündüzleri gözüken tek yıldızdır.
—Güneş’e çıplak gözle bakamayız.
—Renkli bir cam ile bakıldığında  parlaklığının  merkezden  kenara doğru  azaldığı fark edilir.
—Yüzeyine teleskopla bakıldığında  pamuk yığınları şeklinde, bazı durumlarda da çok parlak  gaz bulutlarından  oluştuğu görülür.
—Güneş’ten  bize ışığın ulaşması için  150 milyon km  yol kat etmesi gerekir.
—Güneş ışık ışınları 8 dakika  20 saniyede  bize ulaşır.
—Bizden 400.000 km uzakta  olan Ay’dan yansıyan Güneş ışığının  Dünya’mıza ulaşması  ise 1,28 sn dir.

—Saatte 500km hızla giden  bir uçak,Dünya’dan hareket ettikten 34 yıl 2 ay sonra Güneş yüzeyine ulaşabilir.
—90km hızla giden bir tren  ancak 175 yıl sonra  Güneş yüzeyine ulaşabilir.
—Güneş ile ilgili araştırmalar  şu bakımdan önem taşır:
—a-Dünya’ya gönderdiği ısı enerjisi sayesinde hayatın  devamını sağlaması
—b-Çekim kuvveti ile diğer gök cisimlerinin  hareketinin düzene koyması
—c-Yüzeyini görebildiğimiz tek yıldız olması 

—Güneş’in yapısının incelenmesi  teleskopik ve fotografik yöntemlerle yapılmaktadır.
—Güneş’in tamamen buhar  ve gazlardan oluşmuş akkor  halinde olduğu anlaşılmıştır.
—Yüzeyi sükunet halinde  olmayıp devamlı  faaliyet halindedir.
—Güneş’in atmosferi  yapı bakımından yüzeyden dışa doğru dört tabaka halinde incelenir.
—Işık küre,renk küre,tersine çeviren tabaka,Güneş’in dış atmosferi olarak adlandırılan taç tabakası (korona)dır. 

a-İç Güneş:
—Güneş’in dış yüzeyinden merkezine doğru yoğunluk,basınç,sıcaklık hızla artar.
—Kütlesinin büyük çoğunluğunun bulunduğu  kısma  iç bölge denir.
—Merkez sıcaklığı 15-20 milyon  santigrat derecedir.
—Merkez yoğunluğu  100 gr/cm küptür.
—Güneş’in dışarı verdiği  enerjinin (ışınım ) büyük bir kısmı iç bölgede oluşmaktadır.Bu bölgede sürekli oluşan olaylar sonucunda  madde ışınım enerjisine dönüşmektedir.

Işık Küre:
—Güneş’in görülen yüzeyidir.
—Gördüğümüz ışık ortalama olarak yüzeyin  500km derinlikteki  bölgesinden gelir.
—Yüzeyinin ortalama  sıcaklığı  5770 santigrat derecedir. Bu değer Güneş’in yüzeyinden merkezine doğru gidildikçe büyür.
—Işık küre faaliyet halindedir.

Işık kürede  gözlenen faaliyetler:
Kenar kararması:

—Güneş’in yüzeyi aynı parlaklıkta değildir.
—Görülen parlaklık,merkezden kenara doğru gidildikçe azalır.Bu duruma kenar kararması denir.
—Granüller:
—Teleskopla bakıldığında Güneş yüzeyinin düzgün parlaklıkta olmadığı görülür.
—Bu görüntü karanlık bir yüzeye serpilmiş pirinç taneleri gibidir.
Tersine çeviren tabaka:

 Alıntı Yeri Yıldızlar 1-15 Arası sunum BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR.


Bugün 31 ziyaretçikişi online oldu
1 2 3 4 5