Reklam
Google onay

Bilim

Mısır ve Nil

Mısır ve Nil Nehri 
BİLİMDUNYASİYİZ
*-Mısır matematik için önemli bir merkezdir.
-*Nil nehri , doğa olayları sonucunda (cografya bilgisi) mısırı oluşturmuştur.
-*Ve tarih boyunca Nil , Mısıra şifa olmuştur.
-->Afrika deyince ilk akla gelen akarsu Nil nehridir. Nil nehri değişen karma rejimli akarsulardandır. Arapça adı “Bahr-el Nil” olan nehir, Afrika'nın doğusunda güney-kuzey doğrultusunda akar. Kollarından kagera ile birlikte 6.600 km. uzunluğundadır.Missisipi-Missouri'den sonra (6.730 km.) dünyanın en uzun nehridir.Aynı zamanda dünyanın havzası en geniş akarsularından birisi olup 2.800.000 km 2 havzası vardır.Mısır uygarlığının temelinde de Nil nehrinin bereketi vardır. Bu nehrin hayat verici özelliği sayesinde Mısırlılar Nil vadisinde yerleşmiş ve yağmur mevsimlerine bağımlı kalmadan nehirden sağladıkları suyla tarım yapabilmişlerdi. Tarihçi Ernst H. Gombrich, bu konuda şunları söyler:"Afrika sıcaktır. Aylarca yağmur yağmaz. Bundan dolayı bu büyük kıtanın pekçok yeri kuraktır. Ülkenin o bölümleri çöllerle kaplıdır. İşte Mısır'ın sağı ve solu da bu durumdadır. Mısır'da da aslında çok az yağmur yağar. Ama orada yağmura pek ihtiyaç yoktur, çünkü Nil ırmağı boydan boya ülkenin ortasından akar gider."
-*Nil nehrinin , sularının mısır üzerinde etkisi ile Harita oraya çıkmıştır. 


Kaynak:Video:youtube Yazı:Bilimdunyasiyiz
Bugün 24 ziyaretçikişi online oldu
1 2 3 4 5