Reklam
Google onay

Bilim

Validol23

Validol 20 ml damla


Validol Damla Kullanma Talimatı

VALİDOL oral damla Ağızdan alınır.

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

Sitrik asit, nipajin M, nipasol, etil alkol, şeker, esans, su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin içim önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. VALİDOL nedir ve ne için kullanılır?


2 VALİDOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VALİDOL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VALİDOL'ün saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. VALİDOL nedir ve ne için kullanılır?

VALİDOL, berrak ve renksiz bir çözeltidir. VALİDOL, plastik kapaklı 20 ml'lik renkli cam şişelerde sunulur.

VALİDOL, ruhsal sıkıntıyı, huzursuzluk halini ve kaygıyı gideren, kaşıntının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

VALİDOL;

Erişkinlerde anksiyete (kaygı) bozukluklarının belirtilerinin tedavisinde,

kaşıntı belirtisinin tedavisinde kullanılır.

cerrahi girişimler için ameliyattan önce ön tedavide kullanılır.

VALİDOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• VALİDOL'ün etkin maddesine veya yardımcı maddelerinden herhangi birine, setirizine, piperazin türevlerine, aminofiline veya etilendiamine karşı alerjiniz var ise (aşırı duyarlı iseniz),

• Porfiri (nadir metabolik bir bozukluk) hastasıysanız.

• Hamile iseniz veya emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

VALİDOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eğer istemsiz seri kas spazmlı nöbetleriniz (konvülsiyonlar) var ise,

- Dar açılı glokom (göz içi basıncının artışı), iyi huylu prostat bezi büyümesi, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), mesane çıkışında tıkanıklık, miyastenia gravis (kaslarda çalışma gücünün ileri derecede azalması ve çabuk yorulma ile belirgin nöromüsküler hastalık-sinir-kas hastalığı) veya demansınız (bunama) varsa, gastrointestinal (mide-barsak) hareketliliğiniz azalmış ise,

- Geçmişinizde kardiyak aritmiye (kalp atımlarının normal ritmini kaybetmesi) yatkınlığınız var ise veya kalp ritm bozukluğuna neden olabilen bir ilaçla eşzamanlı tedavi oluyor iseniz, lütfen doktorunuza danışınız.

- Yaşlı iseniz, veya karaciğer fonksiyon (işlev) bozukluğunuz var ise veya orta veya ağır böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuzun dozu ayarlaması gerekir, doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

- VALİDOL şeker içerir, 6.5 ml'den daha yüksek bir dozda uygulandığında, diabetes mellitus (şeker) hastalarında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Şeker dişlere zarar verebilir

- VALİDOL'de etil alkol (alkol) vardır. Bu durum, alkol bağımlılığı olan hastalar, hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

VALİDOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

VALİDOL'ü alkol ile birlikte almayınız. Alkol bu ilacın etkisini artırabilir.

Hamilelik

• hacı kullanmadan önce doktorunuza v^^ya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, VALİDOL almayınız ve lütfen doktorunuza haber veriniz.

• VALİDOL, hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. Hamileliğin geç döneminde ve/veya doğum sırasında VALİDOL alan annelerde, hemen yada doğumdan sonra birkaç saat içinde çeşitli istenmeyen etkiler (kan basıncında düşme gibi) gözlenmiştir.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
Emzirme

• hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•mz

irmek

isteyen anneler VALİDOL'Ü bırakmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

VALİDOL tepki verme ve konsantre olabilme yeteneğinizi etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

VALİDOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VALİDOL'ü alkol ile birlikte almayınız. Alkol bu ilacın etkisini artırabilir.

VALİDOL şeker içerir, 6.5 ml'den daha yüksek bir dozda uygulandığında, diabetes mellitus (şeker) hastalarında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Şeker dişlere zarar verebilir.Bugün 30 ziyaretçikişi online oldu
1 2 3 4 5